Τηλεφώνημα στο  2413-009339

Νόμισμα:

  Yamaha MG124cx

  Τιμή πώλησης: 307,48 €
  Ποσό ΦΠΑ: 59,51 €
  Τιμή πώλησης: 307,48 €
  SKU: MG124cx
  MG-124-CX Rack mount κονσόλα μίξης ήχου Kαι δώρο επαγγελματικό flight case!!!!!!!
  Πίσω στο: pro-mixers

   Τεχνικά Χαρακτηριστικά
   

  Απόκριση Συχνότητας
      

  ST OUT
      

  GAIN: min (CH 1-7/8)
  20Hz-20kHz
  Nominal output level@1kHz
  Input: CH1-11/12, RETURN, 2TR IN
      

  -3.0
      

  0.0
      

  1.0
      

  dB

  GROUP OUT

  AUX SEND (EFFECT SEND)

  MONITOR OUT, REC OUT

  Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD+N)
      

  ST OUT
      

  +14dBu, 20Hz-20kHz, Input GAIN Control at minimum
                  

  0.1
      

  %

  Βόμβος

  Hum and Noise are measured with a 6dB/octave filter @12.7kHz; equivalent to a 20kHz filter with infinite dB/octave attenuation.
      

  input: CH INPUT 1-2 MIC
      

  EIN (Equivalent Input Noise): Rs=150Ω, GAIN: maxmimum
                  

  -128
      

  dBu

  ST OUT
      

  ST OUT, GROUP1-2 master fader at nominal level and all channel's ST and 1-2 switches off.
                  

  -88
      

  dBu

  GROUP OUT

  EFFECT/AUX
  (AUX1,2) SEND
      

  Master EFFECT/AUX (AUX1, 2) control at nominal level
  and all CH EFFECT/AUX (AUX1, 2) controls at minimum.
                  

  -81
      

  dBu

  ST OUT
      

  STEREO OUT, GROUP Master fader and one CH
  fader at nominal level.
      

  -64
      

  dBu

  GROUP OUT

  ST OUT
      

  Residual Output Noise
                  

  -98
      

  dBu

  Crosstalk (1kHz)
      

  Adjacent Input
      

  CH 1-4
                  

  -70
      

  dB

  Input to Output
      

  STEREO L/R, CHs 1-4, PAN: panned hard left or right
                  

  -70
      

  dB

  Maximum Voltage Gain (1kHz)

  All VR are MAX when measured. PAN/BAL: panned hard left or hard right
      

  Rs=150Ω,
  INPUT GAIN: max
      

  MIC to CH INSERT OUT
            

  60
            

  dB

  MIC to ST OUT
            

  84
            

  dB

  MIC to GROUP OUT
            

  84
            

  dB

  MIC to GROUP to ST
            

  94
            

  dB

  MIC to REC OUT
            

  62.2
            

  dB

  MIC to MONITOR OUT, ST TO MONITOR
            

  94
            

  dB

  MIC to PHONES OUT
            

  83
            

  dB

  MIC to AUX (AUX1) SEND PRE
            

  76
            

  dB

  MIC to AUX (AUX1) SEND POST, EFFECT (AUX2) SEND
            

  86
            

  dB

  CH 5/6, 7/8 LINE to STEREO OUT
            

  58
            

  dB

  CH 5/6, 7/8 LINE to GROUP OUT
            

  58
            

  dB

  CH 5/6, 7/8 LINE to AUX (AUX1) SEND PRE
            

  47
            

  dB

  CH 5/6, 7/8 LINE to AUX (AUX1) SEND POST, EFFECT(AUX2) SEND
            

  57
            

  dB

  CH 9/10, 11/12 to STEREO OUT
            

  34
            

  dB

  CH 9/10, 11/12 to GROUP OUT
            

  34
            

  dB

  Rs=150Ω
      

  RETURN to ST OUT
            

  16
            

  dB

  RETURN to EFFECT (AUX2) SEND
            

  9
            

  dB

  Rs=600Ω
      

  2TR IN to ST OUT
            

  27.8
            

  dB

  Phantom Voltage
      

  MIC
                  

  48
            

  V

  Είσοδος HPF
            

  CH 1-7/8, 80Hz, 12 dB/oct

  Είσοδος Equalizer

  Turn over/ roll-off frequency of shelving: 3dB blow maximum variable level, +15, -15 dB maximum
      

  CH 1-7/8
      

  HIGH: 10kHz: shelving

  MID: 2.5kHz: peaking

  LOW: 100Hz: shelving

  CH 9/10-11/12
      

  HIGH: 10kHz: shelving

  LOW: 100Hz: shelving

  Internal Digital Effect
            

  16 prgrams, PARAMETER cotrol , Foot Switch (effect on/off)

  LED Level Meter
      

  Pre MONITOR level
      

  2x12 points LED meter (PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB)
  PEAK lights if the signal level reaches 3 dB below the clipping level.

  Τροφοδοσία Adaptor
      

  PA-20
      

  AC 35 VCT, 0.94 A, Cable Length = 3.6 m

  Κατανάλωση
            

  30 W

  Διαστάσεις
  (Π x Υ x Β)
            

  346.2 mm x 86.1 mm x 436.6 mm

  Βάρος
            

  3.2 kg (MG124CX), 3 kg (MG124C)

  Παρελκόμενα
            

  Foot Switch (FC5)
   
  Χαρακτηριστικά Εισόδου
   

  Θύρες Εισόδου
      

  GAIN
      

  Πραγματικό Φορτίο Αντίστασης
      

  Για Χρήση με  Nominal
      

  Στάθμη Εισόδου
      

  Βύσμα

  Ευαισθησία
      

  Nominal
      

  Max. before clip

  CH IN MIC (1-4)
      

  -60dB
      

  3kΩ
      

  50-600Ω Mics
      

  -80dBu (0.078mV)
      

  -60dBu (0.775mV)
      

  -40dBu (7.75mV)
      

  XLR-3-31 type

  -16dB
      

  -36dBu (12.3mV)
      

  -16dBu (123mV)
      

  +4dBu (1.23V)

  CH IN LINE (1-4)
      

  -34dB
      

  10kΩ
      

  600Ω Lines
      

  -54dBu (1.55mV)
      

  -34dBu (15.5mV)
      

  -14dBu (155mV)
      

  Phone Jack (TRS)

  +10dB
      

  -10dBu (245mV)
      

  +10dBu (2.45V)
      

  +30dBu (24.5V)

  ST CH MIC IN
  (5/6,7/8)
      

  -60dB
      

  3kΩ
      

  50-600Ω Mics
      

  -80dBu (0.078mV)
      

  -60dBu (0.775mV)
      

  -40dBu (7.75mV)
      

  XLR-3-31 type

  -16dB
      

  -36dBu (12.3mV)
      

  -16dBu (123mV)
      

  -6dBu (389mV)

  ST CH LINE IN
  (5/6,7/8)
      

  -34dB
      

  10kΩ
      

  600Ω Lines
      

  -54dBu (1.55mV)
      

  -34dBu (15.5mV)
      

  -14dBu (155mV)
      

  Phone Jack

  +10dB
      

  -10dBu (245mV)
      

  +10dBu (2.45V)
      

  +30dBu (24.5V)

  ST CH IN
  (9/10,11/12)
      

  -
      

  10kΩ
      

  600Ω Lines
      

  -30dBu (24.5mV)
      

  -10dBu (245mV)
      

  +10dBu (2.45V)
      

  Phone Jack
  RCA PiN Jack

  CH INSERT IN (1-4)
      

  -
      

  10kΩ
      

  600Ω Lines
      

  -20dBu (77.5mV)
      

  0dBu (0.775V)
      

  +20dBu (7.75V)
      

  Phone Jack (TRS)

  RETURN [L,R]
      

  -
      

  10kΩ
      

  600Ω Lines
      

  -12dBu (195mV)
      

  +4dBu (1.23 V)
      

  +24dBu (12.3V)
      

  Phone Jack

  2TR IN [L,R]
      

  -
      

  10kΩ
      

  600Ω Lines
      

  -26dBV (50.1mV)
      

  -10dBV (0.316V)
      

  +10dBV (3.16V)
      

  RCA Pin Jack
   
  Χαρακτηριστικά Εξόδου
   

  Θύρες Εξόδου
      

  Πραγματικό Φορτίο Αντίστασης
      

  Για Χρήση Με Nominal
      

  Στάθμη Εξόδου
      

  Βύσμα

  Nominal
      

  Max.Before Clip

  STEREO OUT [L,R]
      

  75Ω
      

  600Ω Lines
      

  +4dBu (1.23 V)
      

  +24dBu (7.75V)
      

  XLR 3-32 type 2
  Phone Jack

  GROUP OUT [1,2]
      

  150Ω
      

  11KΩ Lines
      

  +4dBu (1.24 V)
      

  +20dBu (7.76V)
      

  Phone Jack

  AUX SEND(1,2 6)
  (EFFECT SEND 7)
      

  150Ω
      

  10KΩ Lines
      

  +4dBu (1.23 V)
      

  +20dBu (7.75V)
      

  Phone Jack

  CH INSERT OUT (1-4)
      

  75Ω
      

  10KΩ Lines
      

  0dBu (0.775V)
      

  +20dBu (7.75V)
      

  Phone Jack

  REC OUT [L, R]
      

  600Ω
      

  10KΩ Lines
      

  -10dBV (0.316V)
      

  +10dBV (3.16V)
      

  RCA Pin Jack

  MONITOR OUT [L, R]
      

  150Ω
      

  10KΩ Lines
      

  +4dBu (1.23 V)
      

  +20dBu (7.75V)
      

  Phone Jack

  PHONES OUT
      

  100Ω
      

  40KΩ Lines
      

  3mW
      

  75mW
      

  Stereo Phone Jack

  Brand Names

  • aeg-logo
  • akai-logo
  • allen-heath-logo
  • atel
  • b&w-logo
  • blaupunkt-logo
  • boomtone-logo
  • bundle-logo2
  • cambridgeaudio-logo
  • candy
  • confetimaker-logo
  • daewoo-logo
  • dblogo7
  • denondj-logo2
  • denon-pro-logo
  • dynacord-logo
  • electrolux
  • elocance-logo
  • evolite-logo2
  • logo-fbt
  • fizzler-logo
  • focal-logo
  • header-logo-gorenje
  • hisense-logo
  • hotpoint
  • involight-logo
  • invotone
  • jamo-logo
  • jazzler-logo
  • jvc-logo
  • kef_
  • konig-logo
  • digea-logo
  • lg-logo
  • liebherr
  • lite-puter-logo
  • logitech
  • lucas-logo
  • m-audio
  • mackie-logo
  • marantz
  • marley_logo
  • metro-logo
  • m-audio
  • monitor-audio-logo
  • naim
  • native-instruments-logobw-copy
  • neo-logo
  • neotech
  • numark-logo
  • panasonic-logo
  • peavey_logo
  • philips-logo
  • pioneer_logo_resized9
  • pure-acoustics
  • q-acoustics-logo
  • qsc-logo
  • reloop-logo
  • rotel-logo
  • samsung-logo
  • shure-logo
  • sonorous-logo
  • sony
  • tefal-logo
  • tempo-logo
  • 1271944421_tesy_logo1_3
  • toshiba_logo
  • twaudio_csc_250
  • used-logo
  • vestax-logo
  • whirlpool-logo
  • logo_yamaha
  • zan_logo-copy
  • m-audio
  Top